når du snakker sant, og ingenting annet enn sannheten til alle tider, trenger du ikke å spille spill og veve nettet av løgner som helst. og det er den største fordelen med ærlighet og sannferdighet. gjør en flott dag!

når du snakker sant, og ingenting annet enn sannheten til alle tider, trenger du ikke å spille spill og veve nettet av løgner som helst. og det er den største fordelen med ærlighet og sannferdighet. gjør en flott dag!

– Deodatta V. Shenai-Khatkhate